Frysgranulering för tillverkning av homogena granuler

PowderPro har i samarbete med Swerea IVF (då Svenska Keraminstitutet) under 1980-talet vidareutvecklat en alternativ granuleringsteknik – frysgranulering (Freeze Granulation) – vilken möjliggör konservering av homogeniteten från suspension till torrt granulat. Genom att spreja en pulversuspension ner i flytande kväve sker en momentan frysning av dropparna (granulerna). I den efterföljande frystorkningen sublimeras isen utan risk för segregeringseffekter som lätt sker vid konventionell torkning i luft. Resultatet blir sfäriska och friflytande granuler med optimal homogenitet lämpliga för t ex pressning av keramiska komponenter.

Please contact us and we will further discuss the opportunities with Freeze Granulation on your powder system and read more on technology and we propose a Granulation Test of your powder system.

Frysgranulering: Homogena pulvergranuler med överlägsen prestanda

Illustration av frysgranulering
Illustration av frysgranulering
Published
Categorized as News