Frysgranulering för tillverkning av homogena granuler (in Swedish)

PowderPro har i samarbete med Swerea IVF (då Svenska Keraminstitutet) under 1980-talet vidareutvecklat en alternativ granuleringsteknik – frysgranulering (Freeze Granulation) – vilken möjliggör konservering av homogeniteten från suspension till torrt granulat. Genom att spreja en pulversuspension ner i flytande kväve sker en momentan frysning av dropparna (granulerna). I den efterföljande frystorkningen sublimeras isen utan risk för segregeringseffekter som lätt sker vid konventionell torkning i luft. Resultatet blir sfäriska och friflytande granuler med optimal homogenitet lämpliga för t ex pressning av keramiska komponenter.
Freeze granulation illustration
Freeze granulation illustration
Published
Categorized as News